Thuisbatterij

Voor de mensen met een reeds bestaande installatie is ombouw met connectie van het net uiteraard ook van toepassing. Bijbouwen van batterijen samen met een vermogen omvormer kan perfect in de bestaande installatie geïntegreerd worden. De uitdaging is hier de gepaste buffer capaciteit te bepalen in samenspraak met de energie behoefte. Streefdoel moet zijn om de nacht volledig te kunnen overbruggen. De energie die terug in het net zou worden gepompt, moet nu eerst de bijgebouwde batterij opladen om tijdens de donkere uren deze energie te kunnen gebruiken.

Belangrijk om weten.

Bij het in gebruik nemen van batterijen moet je wel met sommige zaken rekening houden wanneer je de capaciteit wil berekenen.

  1. Om te beginnen moet je er rekening mee houden dat de elektronica een deel van de batterij energie zal verbruiken om deze opgeslagen energie terug naar bruikbaar vermogen om te zetten , om in uw installatie te injecteren.
  2. Het verbruikte vermogen zal afhangen van de “Cos Phi waarde” van uw verbruikers. Wat je in de normale installatie niet kunt achterhalen , is het verlies van verbruik door een slechte “Cos Phi waarde ” van de installatie. Bij het net zit dit verlies in de energie transport kosten verrekend. Voor thuis batterijen moet je zelf voor deze extra energie zorgen en gaat dus te koste van de buffer capaciteit. Elke motor heeft in de woning ( frigo, diepvries, warmtepomp, waterpomp, circulatiepomp verwarming) verbruikt ongeveer 15 a 20 % meer van uw batterij buffering tegenover het verbruik die door de teller werd gemeten.
  3. je moet meer in een batterij aan energie laden , dan dat je eruit kunt halen. Je moet rekenen op een extra verlies van 15 % van het gebruikte vermogen.
  4. Elke batterij heeft een niet lineaire verbruiks grafiek. Hoe groter de belasting hoe sneller de batterij gaat ontladen. Een verbruiker van 100watt kan volgens de grafiek 20 uur op de batterij werken . Het totale opgenomen verbruik zou dan 2Kw zijn over de tijd van 20 uur. Indien je een verbruiker van 1Kw zou aansluiten dan ga je normaal verwachten dat je 2 uur lang kunt belasten om terug 2Kw als eindresultaat te bekomen. Dit is in geen geval correct. ja zal maximaal 1.6 uur kunnen belasten zodat je slechts 1.6Kw kunt gebruiken vanuit uw buffer batterij.
  5. Het is belangrijk om alert te blijven dat de batterijen tussendoor niet door het net kunnen geladen worden. Er zijn heel wat algoritmes ter beschikking waarbij om levensduur verlenging de batterijen op vaste tijdstippen volgeladen worden met de op dat ogenblik beschikbare bron. Indien dit het net is , zal het rendement van de installatie exponentieel dalen.
  6. Cijfers uit mijn praktijk , ervaren in de laatste 6 jaar waar ik bewust verschillende type batterijen heb getest om de verkoop praatjes te kunnen verifiëren. Uit deze ervaring blijkt dat het zeer moeilijk zal worden om een batterij set langer dan 6 jaar in dienst te houden . Daarbij is mijn beste resultaat van input energie naar output energie 67% . Het zou de bedoeling moeten zijn dat je Uw installatie voor minstens 10 uren kunt gaan bufferen. Daarvoor zal je minstens een batterij groep moeten plaatsen die 4 keer het verbruik van 10 uur nachtperiode vertegenwoordigd teneinde een goede verhouding te vinden tussen levensduur en voldoende eigen energie gebruiken. Pas op , ook hier is het nachtverbruik gelijk aan de gebruikte energie + 33% voor elektronica verbruik.