Onze opzet

Beste bezoeker

Het is mij een eer aan u te kunnen uitleggen hoe u zelf in staat bent om uw eigen energiebehoefte te kunnen produceren. Het is aan ons om voor onze planeet te zorgen. Met eigen energie productie, opgebouwd met de elementen die in de natuur terug te vinden zijn, zonder dat we daarmee onze eigen habitat gaan belasten, dat is pas een uitdaging. 100% CO² neutraal is op vandaag voor de individuele producent helaas nog niet haalbaar. Deze grens komt echter steeds dichterbij en daarom vind ik het reeds de moeite om u aan te sporen de eerste stappen te zetten om vervolgens mee met mij de neutrale grens te bereiken.

Er gaat heel wat vooraf aan de opzet van een eigen productie-eenheid. Mijn streefdoel in deze materie is elk individu, gezin, kleine kmo, onafhankelijk te maken van de centrale productie eenheden die op vandaag door de grote spelers beheerst worden.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Het is ideaal als we zelf voor onze energiebehoefte kunnen zorgen en onafhankelijk te zijn van de reuzen op de markt.

In de verschillende rubrieken zal ik stap voor stap de elementen uitleggen die noodzakelijk zijn voor een totaal oplossing in jouw leefwereld.

Hoogachtend

Het Spectrum Energie Team